Fegurð | Varanleiki | Notagildi
Venustas | Firmitas | Utilitas
Hvert verkefni er einstakt í sinni röð. Staðhættir og starfsemi gegna lykilhlutverki við úrlausn. Lögð er áhersla á byggingarlistræn og tæknileg sjónarmið, notagildi og hagkvæmni í framkvæmd og rekstri.

Efstaleiti 5, skrifstofur

Laugavegur 86-94

Laugavegur 26

Vogabyggð

Barnaspítali Hringsins

Göngu- og hjólabrýr

Fylgifiskar

Elliðaárvogur - Ártúnshöfði