Styrkir og auglýsingar

Hér getur þú lagt inn beiðni um styrk eða auglýsingu. Teiknisstofan Tröð mun meta hverja beiðni fyrir sig.

Vinsamlegast sendið beiðnir með helstu upplýsingum á netfangið info@tst.is, ásamt nafni, símanúmeri og netfangi.

Ákveði Teiknistofan Tröð að verða við styrktar- eða auglýsingabeiðnum mun berast jákvætt svar innan þriggja vikna frá móttöku beiðna.